Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Mdou Moctar skapar intensiv och het ökenblues

Hej! Hur kan vi hjälpa dig?

Välkommen att kontakta oss.

”A crack in everything” matchar Cohens morbida humor.

Ställ din fråga här:

Ställ din fråga här
Det är ett smart drag av konstmässan Chart att ge plats åt unga.
Michael Tapper sågar Ang Lees ”Gemini man”.
Carolina Söderholm ser Carlos Garaicoas arkitektur av hopp och krossade illusioner.
Hanna Ljungh tar sig an det heta ämnet provborrning efter vanadin – fast med små gester.
Beth Gibbons från Portishead tränger in i Góreckis greatest hit
Eller är det en frizon som Eva Koťátková har skapat?
Rörande biografifilm om Judy Garlands tragiska liv, skriver Annika Gustafsson.
Anna Hellsten hör en artist som framhärdar i det han antagligen är bäst på.
Moderna museet undersöker människans relation till naturen

* Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller i fondlistan.

Trumpetaren har gjort ett originellt album med många tår i traditionen.

Kontakta oss

Tyvärr har Kulturen prioriterat obegripligt i utställningen, skriver Jenny Maria…